ابزارهای تراشکاری و قالب سازی

دپو ابزار مرجع خرید و فروش عمده و ثبت آگهی اجاره، تعمیر و خدمات تراشکاری و قالب سازی

خرید و فروش عمده انواع ابزار تراشکاری و الماس تراشکاری، ارتباط مستقیم با کارگاه تراشکاری جهت انجام خدمات تراشکاری و قالب سازی

خرید و فروش عمده 

اجاره ابزار تراشکاری و تعمیر و قطعات دستگاه تراش 

تراشکاری

ابزار تراشکاری

الماس تراشکاری

ابزار قالب سازی